Berikut adalah panduan bagi pengaktifan self reset password bagi akaun M365. Pelajar hendaklah log-in terlebih dahulu untuk mengaktifkan fungsi self reset password.

 

Sekiranya pelajar terlupa kata laluan, boleh klik pada Forgot my password untuk reset semula kata laluan anda.
(Anda tidak boleh menggunakan Forgot my password selagi tidak mendaftar untuk self reset password)

PASTIKAN ANDA TELAH MEMBUAT PENGAKTIFAN SELF RESET PASSWORD TERLEBIH DAHULU.