Jabatan Hal Ehwal Pelajar 
Jabatan Sukan, Ko-Kurikulum & Kebudayaan  
Unit Pentadbiran      
Unit Teknologi Maklumat & Komunikasi    
Unit Latihan & Pendidikan Lanjutan  
Unit Pembangunan & Senggaraan      
Unit Pengurusan Psikologi      
Unit Kolej Kediaman        
Unit Perpustakaan           
Unit Pembangunan Instruksional & Multimedia          
Unit Komunikasi Korporat
Unit Pengurusan Aset & Stor
Unit Keusahawanan 
Unit Kesukarelawan