Jabatan Kejuruteraan Awam         
Jabatan Kejuruteraan Elektrik           
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
Jabatan Perdagangan       
Jabatan Pelancongan & Hospitaliti                     
Jabatan Matematik, Sains & Komputer           
Jabatan Pengajian Am        
Unit Perhubungan & Latihan industri  
Unit Peperiksaan        
Unit Jaminan Kualiti     
Unit CISEC        
Unit Penyelidikan, Inovasi & Pengkomersialan      
Unit Center Of Technology