PAUTAN APLIKASI PKK

PAUTAN APLIKASI POLITEKNIK

PAUTAN APLIKASI KERAJAAN

1. Sistem Online Helpdesk (OHP)
2
MyBooking
3. eBorang
4. Sistem Maklumbalas Pelanggan
5.e-Mel PKK
7. Sistem Pengurusan Maklumat Politeknik (SPMP)
7. Sistem e-Graduan 1L5G

1. Portal E-Learning Politeknik CIDOS
2. e-SIS
3. Microsoft M365
4. POLYCCGO
5. Online Public Access Catalog (OPAC)

 

 

1. HRMIS
2. Sistem Pemantauan Pengurusan Aset (SPA)
Sistem Pengurusan Maklumat Politeknik (SPMP)
Bantuan kepada pelajar :

Muhammaddin Bin Mohd Jair
Jawatan : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar
 e-Mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Tel : 088-401800 (ext : 111)
  Bantuan Kepada Staf:
Suzana Binti Albaik
Jawatan : Pen. Pegawai Teknologi Maklumat 
 e-Mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Portal E-Learning Politeknik (CIDOS) Ts. Shamsiah Bt Salamat
Jawatan : Pensyarah JKE
 e-Mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Tel : 088-401800 ( ext : 323)
Sistem Online Helpdesk (OHP) Robert Sikin
Jawatan : Pen. Pegawai Teknologi Maklumat

 e-Mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

MyBOOKING Suzana Binti Albaik
Jawatan : Pen. Pegawai Teknologi Maklumat
 e-Mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
eBORANG Suzana Binti Albaik
Jawatan : Pen. Pegawai Teknologi Maklumat 
 e-Mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.